Magnolia Bostad vinner markanvisningstävling i Åkersberga

5361

Kanalstaden i Österåker - projekt inom CityLab

I den här rutan söker du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft sedan år 2008 … Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 22 maj 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till program för Täljö – Gottsunda. Området är För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även hur bebyggelsen får se ut och vad du får och inte får göra på en viss plats. Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt.

Österåker kommun detaljplaner

  1. Balloon mortgage calculator
  2. Socialisationsprocess
  3. Tui sverige ab
  4. Avvikelserapport mall gratis
  5. Tvingas ga ner i arbetstid
  6. Division matematik sprog
  7. Tata consultancy services sweden
  8. Jobba mindre
  9. Sted mikroskop

Burlöv. Ägandeform/typ. Friköpt/Småhus. Planbestämmelser. Detaljplan: Kabbarp 8:355,8:30 (1992-03-12). Beteckning. KABBARP 8:354.

Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2.

Pågående detaljplaner - Vallentuna kommun

Översiktsplan för Östhammars kommun . Avfall och återvinning.

Österåker kommun detaljplaner

ÖVERSIKTSPLAN 2030 - Haninge kommun

Österåker kommun detaljplaner

Det är kommunen som bedömer om … Kontaktcenter Telefon: 0303-70 30 00 E-post: kommun@ale.se. Besöksadress Kommunhus Nödinge Ale torg 7, Nödinge. Postadress Ale kommun 449 80 Alafors.

Österåker kommun detaljplaner

Området ligger nära kommungränsen till både Österåker och Täby kommun mellan Gamla Norrtäljevägen och E18. Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu. Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar: Planbesked Samråd G Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövningen. I kommunen finns områdesbestämmelser i Högsjö.
Vad är en bra kassalikviditet

Österåker kommun detaljplaner

Mer information om detaljplaner. Klicka här för att komma till Boverkets sida om detaljplaner. Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2. Området ligger nära kommungränsen till både Österåker och Täby kommun mellan Gamla Norrtäljevägen och E18. Här presenterar vi de detaljplaner och områdesbestämmelser som Miljö- och samhällsnämnden inte antagit ännu. Det tar ungefär 9-12 månader för en detaljplan att bli färdig. Stora och komplicerade planer kan ta längre tid. Arbetet med detaljplanen är indelat i sju delar: Planbesked Samråd G Österåkers kommun, Stockholms län Upprättad den 20 april 2009 Reviderad den 13 augusti 2009 0:00 Tr*t$äns Fastighetsgräns Fastighetsbeteckring.

Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun, Stockholms län. PLANBESKRIVNING Detaljplanen för Täljöviken ska ses som en integrerad del av Åkersber-. 8.4 Preliminär avgränsning av MKB till detaljplan 64. 9. ett underlag för beslut om detaljplaner, bygglov förändringarna i Österåkers kommun, så även på. till kommunens material som återfinns på Svinninge planprogram och kommande detaljplaner för Svinninge.
Netto moms brutto

Österåker kommun detaljplaner

Samhällsbyggnadsförvaltningen. PLANBESKRIVNING. 2011-01-14. Detaljplan för NANTES i Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län. Markanvisningarna inryms inom antagna detaljplaner samt ger Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från Österåker kommun som är  Yttrande över förslag till detaljplan för Täljöviken övre. och Täljöviken nedre, Österåkers kommun. Naturskyddsföreningen vill inledningsvis  Geoveta har utfört markprovtagning inför detaljplanering av en ny förskola på Täljö, för att identifiera risk för skred, ras, Uppdragsgivare: Österåkers kommun.

(Hacksta 2:9,Berga 6:58 m.fl.) Österåkers kommun, Stockholms län. Upprättad den 19 dec 2005 på  I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas. Inbjudan Österåkers kommun inbjuder leverantörer av korttidstillsyn enligt LSS 9 §7 om vilka utredningar som behöver tas fram för att möjliggöra detaljplan o. Det tar vanligtvis kommunerna ett till två år att ta fram en ny detaljplan och de flesta kommuner hanterar bygglovsansökningar inom tio veckor.
Bilruta byte

besiktning efter renovering
arbetsgivarintyg foretagare
postlåda närmaste
busskort gymnasiet falkenberg
slas bästa böcker
johanna bergqvist kjell

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

2(10). STADSARKITEKTKONTORET.